☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXV/176/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

 

 

UCHWAŁA NR XXV/176/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 października 2016r.

 

 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmian.[1]) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2017r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579

[2]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 395

 


ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-11-02 13:31:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-11-02 13:36:11)

 
 
liczba odwiedzin: 7672433

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X