☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXV/177/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz udziałem w nieruchomości na rzecz najemcy.

                                            

UCHWAŁA Nr XXV/177/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 października 2016 r.

                                                 

 w     sprawie     wyrażenia  zgody  na   zbycie    lokalu   mieszkalnego   wraz    udziałem w  nieruchomości na rzecz  najemcy. 

 

                       

                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.[1]) oraz art. 34 ust.1 pkt.3 i art. 37  ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm.[2]

                                                                                                         

  uchwala się , co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie  w trybie bezprzetargowym  lokalu  mieszkalnego  oznaczonego nr  17 w  budynku  mieszkalnym nr 3  znajdującym  się    na   działce   nr 8/12  o pow. 0,4047  ha wraz  z  udziałem  w  wysokości  50/1000  położonej w miejscowości Łojewo  obręb geodezyjny  Wiszno  na rzecz najemcy Pani Aleksandry  Kozłowskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.  z 2015r.   poz. 1774, z  2016 r.  poz.  65 ,1250,1271 i 1579

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664591

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X