☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXV/178/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres do lat trzech dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXV/178/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 października 2016 r.

                                                 

 w     sprawie     wyrażenia  zgody  na   przedłużenie  na  okres do lat trzech   dzierżawy  nieruchomości

 

                       

                         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.[1]) oraz art. 13 ust.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm.[2] )  

                                                                                                          

uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie  przez Wójta  Gminy Damnica umowy  dzierżawy na część nieruchomości gminnej zabudowanej oznaczonej Nr 10/12 o pow. 321 m2    położonej w Bobrownikach  na  której znajduje się  budynek  przeznaczony  do   prowadzenia  działalności w zakresie  świadczenia   usług zdrowotnych   dla  ludności.

               2. Umowa wskazana  w ust.1 jest  kolejną  umową zawieraną na  okres do lat 3, przez tę samą  stronę,  następującą  po umowie  zawartej na czas oznaczony do lat 3, której   przedmiotem jest ta sama  nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.  z 2015r.   poz. 1774, z  2016 r.  poz.  65 ,1250,1271 i 1579

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-11-02 13:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-11-02 13:34:55)

 
 
liczba odwiedzin: 7672395

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X