☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVI/183/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/183/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 listopada 2016r.

w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.[1]) oraz  art.14  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.1774 z póź.zm.[2])

uchwala się, co następuje:

      § 1. 1.Wyraża się zgodę na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność   komunalną  Gminy Damnica  oznaczonej  nr 40  o pow. 2,00 ha,  położonej  w  obrębie geodezyjnym Stara  Dąbrowa,  na  udziały  w wysokości w nieruchomościach:

1)  252/1000  w nieruchomości nr   229/27  o pow.  0,0735 ha   położonej w  obrębie geodezyjnym Damnica – Leśnictwo, stanowiący własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Damnica,

2)  252/1000  w nieruchomości nr   229/22  o pow.  0,0766 ha   położonej w  obrębie geodezyjnym Damnica – Leśnictwo, stanowiący własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Damnica.

           2. W przypadku  nierównej wartości  zamienianych  nieruchomości stosuje się dopłatę,  której wysokość  jest równa różnicy  wartości zamienianych  nieruchomości.

      §  2. Zamiana działek o których  mowa  w  § 1  dokonywana jest w  celu  realizacji zadań własnych przez Gminę w zakresie gospodarki  mieszkaniowej.

      §  3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

      §  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz  Kozina

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016r. poz. 1579

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w:Dz.U.  z 2015r.   poz.  1774, z 2016 r.  poz.  65 ,1250,1271 i 1579

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7652747

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X