☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXVI/184/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy

UCHWAŁA Nr XXVI/184/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 listopada 2016r.

                                                 

w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności na  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.[1]) oraz  art. 13  ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.  z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm.[2])                                                                                                

  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie  służebnością  dla  potrzeb lokalizacji  na działce nr 200 elektrowni wiatrowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica położonej w  obrębie geodezyjnym Bięcino  oznaczonej nr  190.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016r. poz. 1579

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.  z 2015r.   poz.  1774, z 2016r.  poz.  65 ,1250,1271 i 1579

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661623

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X