☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVII/190/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

UCHWAŁA  NR  XXVII/190/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.[1]) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r,  poz. 487) i art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 224) 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w Gminie Damnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

 

 

   Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina[1]               Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz 1579.

 

 


ZAŁĄCZNIKI:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 12:11:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 12:14:13)

 
 
liczba odwiedzin: 7672428

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X