☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVII/192/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę NR I/6/14 Rady Gminy Damnica w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

 

UCHWAŁA NR XXVII/192/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 15 grudnia 2016r.

 

 

zmieniająca uchwałę NR I/6/14 Rady Gminy Damnica w sprawie powołania stałych

Komisji Rady Gminy

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.[1])

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Zmienia się treść § 3 uchwały Nr I/6/14 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy  poprzez wyłączenie ze składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Inwestycji radnego Grzegorza Kiczmachowskiego.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

 Kazimierz Kozina

                                                                                   

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 12:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-12-19 12:17:57)

 
 
liczba odwiedzin: 7672589

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X