☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVII/193/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej

 

UCHWAŁA NR XXVII/193/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 15 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 oraz art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. W związku z wygaśnięciem mandatu członka Komisji dokonuje się zmian w składzie Komisji Rewizyjnej poprzez wyłączenie z jej składu Pana Ryszarda Nieradko.

2. Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej określony w § 1 uchwały nr I/5/14 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej o radnego Grzegorza Kiczmachowskiego.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 Przewodniczący

  Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

                                                                       

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661589

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X