☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXVII/194/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej

                                           

UCHWAŁA Nr XXVII/194/16

 RADY GMINY DAMNICA

z dnia 15 grudnia 2016r.

                                                 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej

 

                                                 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.[1]) oraz art. 34 ust. 6 , 6 a i  6b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz.U. z 2015r.  poz.1774 z póź.zm.[2])  

                                                                                                          

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym, opisanym w § 2 na rzecz najemcy.

 

§ 2. Wyraża się   zgodę   na  sprzedaż  w drodze  bezprzetargowej  na rzecz najemcy   udziału w wysokości 146/1000 w  działce  zabudowanej budynkiem innym  niemieszkalnym  oznaczonej nr 8/14 o pow. 0,1137 ha  położonej w miejscowości Łojewo obręb geodezyjny  Wiszno.

                      

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2015 r.  poz. 1774, z 2016 r. poz. 65 ,1250,1271 i 1579

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661572

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X