☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXVII/195/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVII/195/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 1870)

 


uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 14 358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 381 782 zł i przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4  i 11 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy  Damnica z dnia 28 grudnia 2015r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 5,  do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:


Dochody ogółem:                                                          29 908 318,50 zł
w tym:

1) dochody bieżące                                                      29 334 210,50 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej     7 383 688,85 zł
2) dochody majątkowe                                                 574 108,00 zł


Wydatki ogółem:                                                        28 494 482,50 zł
w tym:

1) wydatki bieżące                                                   25 287 571,50 zł                     

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej      7 383 688,85 zł 
2) wydatki majątkowe                                                   3 206 911,00 zł


Przychody ogółem:                                                                                       178 411 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                    178 411 zł

 


Rozchody ogółem:                                                                                        1 592 247 zł
w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                 1 092 247 zł
- wykup innych papierów wartościowych                                                      500 000 zł


§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 1 413 836 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący
 Rady Gminy Damnica
                                                                                     
  Kazimierz Kozina
                                                                                                  


ZAŁĄCZNIKI :

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-01-03 09:42:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2017-01-03 09:47:46)

 
 
liczba odwiedzin: 7672477

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X