☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXVIII/198/2016 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2016 - 2021

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/198/2016

Rady Gminy Damnica

z dnia 29 grudnia 2016  roku

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata
2016 - 2021

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870)

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się treść załączników nr 1 i 2 do uchwały nr XVII/97/15 Rady Gminy Damnica z dnia  28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Damnica na lata 2016 - 2021 poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

 

 Kazimierz Kozina


ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1
 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-01-03 10:13:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2017-01-03 10:22:01)

 
 
liczba odwiedzin: 7672592

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X