☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WÓJT GMINY DAMNICA Ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 30/2017

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia  08 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1] ), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.[2]) oraz § 10 ust. 2 Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXV/176/16 Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2016 roku  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017.

 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których nowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

 

 

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948;

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r. poz.1948; Dz. U. z 2017r. poz. 60,


ZAŁĄCZNIKI: 

Ogłoszenie o konkursie 

WZÓR - oferta

WZÓR - sprawozdania

WZÓR - umowy

 

 

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2017-02-08 10:39:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2017-02-08 10:39:25)

 
 
liczba odwiedzin: 7670921

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X