☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 ZARZĄDZENIE NR 114/2018

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie wskazania pracownika Urzędu Gminy Damnica do obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Damnicy

 

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( M.P. poz. 903)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wskazuje się Pana Krzysztofa Schulz podinspektora ds. obsługi informatycznej
w Urzędzie Gminy Damnica, jako osobę do obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej
w Damnicy, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się podinspektorowi ds. obsługi informatycznej
w Urzędzie Gminy Damnica.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Joanna Zdun
Udostępnił:
Schulz Krzysztof
(2018-09-12 15:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Schulz Krzysztof
(2018-09-12 15:13:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 486162