☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Nr 3/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 7 styczna 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek Gminy Damnica do zaciagania zobowiązań z tyuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 7 stycznia 2019 roku

 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek Gminy Damnica do zaciągania zobowiązań z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

 

Na podstawie §2 pkt. 2 Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Gminy Damnica z dnia  28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2019-2025

zarządza się co następuje:

 

§1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Damnica wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

mgr Andrzej Kordylas

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 3/2019

Wójta Gminy Damnica   

z dnia 7 stycznia 2019 roku

 

Lp.lp.lp.lp

Nazwa jednostki organizacyjnej gminy Damnica

1.

Szkoła Podstawowa w Damnie

2.

Szkoła Podstawowa w Zagórzycy

3.

Zespół Szkół w Damnicy

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

6.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7659315

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X