☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 30/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. kadr

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 4 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. kadr

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1])) w związku z § 10 ust. 3 zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica.

 

zarządza się, co następuje:

 

       § 1. Powołuje się Komisję ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w dniu 5 lutego 2019 r., w składzie:

  1. Marta Bursztynowicz - Przewodnicząca Komisji;
  2. Grzegorz Kiczmachowski - Członek Komisji;
  3. Joanna Michalska – Członek Komisji;

 

              § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

 

              § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7570324

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X