☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 19/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 28 stycznia 2019 r w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rok

Zarządzenie nr 19/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr IV/24/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2019 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 212,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszego zarządzenia.

           

            § 3. Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenia o kwotę 212,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2019 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

26 560 118,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

28 491 138,07 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

6 091 247,00 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

6 091 247,00 zł

 

 

            § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


 
 
liczba odwiedzin: 7592800

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X