☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 20/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy

 

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz art. 63 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm. [2])

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powierza się Pani Marii Czerskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy, na okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2203, poz. 2245.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586318

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X