☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 21/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Marii Czerskiej Pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół w Damnicy

ZARZĄDZENIE NR 21/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia Pani Marii Czerskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością

Zespołu Szkół w Damnicy

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1])

 

zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Udzielam Pani Marii Czerskiej – pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych  z kierowaniem bieżącą działalnością wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo, będącej na wewnętrznym rozrachunku jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół w Damnicy.

2. Pełnomocnictwo uprawnia do kierowania Zespołem Szkół w Damnicy w ramach statutowej działalności,  reprezentowania na zewnątrz i składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych, a w szczególności:

1) zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych,

2)  otwierania konta bankowego i dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się na tym koncie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

3) udzielania dalszych pełnomocnictw do dokonywania czynności szczególnych,

4) oddania nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę w drodze umowy  z równoczesnym zawiadomieniem organu prowadzącego, jeżeli umowa zawierana jest na okres do 3 lat lub za zgodą organu prowadzącego, jeżeli umowa zawierana jest na okres powyżej 3 lat.

 

§2.  Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa należy zbycie i obciążenie nieruchomości.

 

§3.  Pełnomocnictwo udzielone zostaje na okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

 

Wytworzył:
Joanna Zdun
Udostępnił:
Krzysztof Schulz
(2019-01-30 11:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Schulz
(2019-01-30 11:48:59)

 
 
liczba odwiedzin: 8154273

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X