☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 25/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1])) w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.[2]))

 

zarządza się, co następuje:

 

       § 1. Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w następującym składzie:

  1. Andrzej Kordylas - Przewodniczący Komisji;
  2. Grzegorz Kiczmachowski - Członek Komisji;
  3. Marta Bursztynowicz - Członek Komisji;
  4. Joanna Michalska – Członek Komisji;
  5. Joanna Zdun - Członek Komisji;

 

              § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

              § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

 

[2]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018  r. poz. 1669.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592748

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X