☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 28/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy

ZARZĄDZENIE NR   28/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 4 lutego 2019 r.

 

                          w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.[1]), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.[2]) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)

 

zarządza się, co następuje:

 

    § 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Damnicy.

 

    § 2.  Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

    § 3Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

                                    

    § 4.  Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się:

      1)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Damnica,

      2)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy: ug.damnica.ibip.pl

 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas


Załącznik Nr 1

 

 [1]              Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1394, 1432; Dz. U. z 2019 r. poz. 2500.

[2]               Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 11290, 1669, 2203 i 2245.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7659267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X