☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 36/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rok

Zarządzenie nr 36/2019

Wójta Gminy Damnica

z dnia 14 lutego 2019 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2019 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.[1]), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.[2]) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr IV/24/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2019 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2019 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

                26 565 818,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                  

                28 496 838,07 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

                  6 091 247,00 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

                  6 091 247,00 zł

 

 

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245,poz. 2354 i poz. 2500.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581298

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X