☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy

ZARZĄDZENIE NR  43/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

 z dnia 26 lutego 2019 roku

 

w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.[1]), art. 63 ust.14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[2]) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587)

 

                                                           zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy w następującym składzie:

 

1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

   a) Pan Grzegorz Kiczmachowski – Przewodniczący,

   b) Pani Joanna Michalska,

   c) Pani Joanna Wojtczyk;

 

2) przedstawiciele Kuratorium Oświaty:

     a) Pani Jolanta Szlagor,

     b) Pani Małgorzata Stenka-Kozłowska,

     c) Pani Teresa Lis;

 

3) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

     a) Pani Katarzyna Dzitko-Nawrocka,

     b) Pani Małgorzata Cymek-Dudzik;

 

 

4) przedstawiciele Rady Rodziców:

     a) Pani Anna Krysiak,

     b) Pani Kinga Dziubek;

 

5)   przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Pani Dorota Gajewska.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 

 [1]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.: poz. 1000, 1349, 1432  i 2500.

[2]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r: poz. 1000, 1290, 1669  i 2245.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X