☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania wpisów do ksiąg cmentarnych cmentarza komunalnego w damnicy oraz cmentarza komunalnego w Damnie

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia do wykonywania wpisów do ksiąg cmentarnych cmentarza komunalnego w Damnicy oraz cmentarza komunalnego w Damnie

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. [1])), § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 90, poz. 1013 z późn zm. [2])), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 912 z późn. zm. [3])) i Uchwały nr XXIX/210/08 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy (ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr VIII/39/11 Rady Gminy Damnica z dnia 6 maja 2011 r.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Panią Ilonę Szmidtka – pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy do dokonywania wpisów do ksiąg cmentarnych cmentarza komunalnego w Damnicy oraz cmentarza komunalnego w Damnie.

 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub ustania stosunku pracy.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gmina Damnica

mgr Andrzej Kordylas[1] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500;

[2] Zmiany tekstu jednolitego: z 2003 r.: Nr 141, poz. 1370, z 2016 r.: poz. 2257

[3] Zmiany tekstu jednolitego: z 2018 r.: Dz. U., poz.1669

 


 
 
liczba odwiedzin: 7659271

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X