☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 24/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 14 lutego 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.[1])) w związku z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.    z 2019 r. poz. 1282)

 

zarządza się, co następuje:

 

       § 1. Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania infrastrukturą w Urzędzie Gminy Damnica, w następującym składzie:

  1. Andrzej Kordylas - Przewodniczący Komisji;
  2. Joanna Michalska – Członek Komicji;
  3. Marta Bursztynowicz - Członek Komisji;
  4. Krzysztofa Ziarno  - Członek Komisji;

 

              § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

              § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

 

 [1])  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

             

 

 [1])  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573773

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X