☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w Damnicy do wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.

ZARZĄDZENIE NR 26/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 19 lutego 2020 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w Damnicy do wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa

do głosowania.

 

            Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.[1]) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1724 z późn. zm.[2]),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Panią Halinę Buchholz – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Damnicy do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., a także do wykonywania wszelkich czynności związanych ze sporządzaniem tych aktów.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1504;

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2018 r., poz. 1434.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573902

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X