☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 3 marca 2020 roku   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 3 marca 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami1), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późniejszymi zmianami2)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Damnica, przeznaczonych do wydzierżawienia.

  2. Treść wykazu stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

1 Zmiany do tekstu jednolitego ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815, 1571.

2 Zmiany do tekstu jednolitego ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 284.

 

Załącznik NR 1

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573770

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X