☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 13 marca 2020 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2020 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506[1]), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.    o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[2]) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr XIV/143/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2020 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

  

 

            § 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2020 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

                30 401 433,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM:                                                                                  

                31 546 494,65 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

                  7 356 547,00 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

                  7 356 547,00 zł

 

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U.            

  z 2020 r. poz. 284, poz. 374.

Załącznik Nr 1

 


 
 
liczba odwiedzin: 7578996

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X