☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności Gminy Damnica na potrzeby zapewnienia jej ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 13 marca 2020 r.

 

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności Gminy Damnica na potrzeby zapewnienia jej ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

 

            Na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.[1])

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności Gminy Damnica w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 określa się szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Damnica.

§ 2. 1. Wprowadza się „Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Damnica w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Damnica

Z dnia 13 marca 2020 r.

 

Wykaz

szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Damnica w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2

 

 

  1. W obszarze pomocy psychologicznej (kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy) w sytuacjach:
  1. pomoc psychologa w czasie załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją,
  2. pomoc psychologa po stracie, w rezultacie choroby, członka rodziny lub osoby bliskiej.

 

  1. W obszarze interwencyjnej pomocy opiekuńczej (kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy) w sytuacjach:
  1. dostarczanie wody, żywności i leków osobom pozostającym w trakcie  kwarantanny / izolacji,
  2. pomoc rzeczowa w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego w trakcie  kwarantanny / izolacji,
  3. udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.

 

  1. W obszarze pomocy medycznej: na zasadach dotychczas stosowanych.

 

  1. Koordynatorem w udzielaniu przedstawionych form pomocy społeczności jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

  [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 148, poz. 284, poz. 374)

 


 
 
liczba odwiedzin: 7579072

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X