☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 30 marca 2020 r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok

 

            Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. [1])

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica
za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kulturyza 2019 rok
oraz informację o stanie mienia wraz z załącznikami 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 

            § 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

 

 

PLAN

WYKONANIE

DOCHODY

30 756 009,64 zł

31 594 432,59 zł

w tym:

 

 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

8 951 551,79 zł

8 826 318,82 zł

 

 

 

WYDATKI

32 789 376,64 zł

32 057 166,99 zł

w tym:

 

 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

8 951 551,79 zł

8 826 318,80 zł

 

 

            § 3. Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

 

 

            § 4. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas


[1]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649,   Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374.


 

Załącznik nr 1


 
 
liczba odwiedzin: 7579006

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X