☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 43/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 31 marca 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Damnica  

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.[1])) w związku z § 10 ust. 3 zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica.

 

zarządza się, co następuje:

 

       § 1. Powołuje się Komisję ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej
w dniu 2 kwietnia 2020 r., w składzie:

  1. Marta Bursztynowicz - Przewodnicząca Komisji;
  2. Grzegorz Kiczmachowski - Członek Komisji;
  3. Krzysztofa Ziarno - Członek Komisji;

 

              § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

 

              § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

             

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7579104

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X