☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 53/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.[1])) oraz art. 19 ust.2 i 3, art.20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.  506 z późn. zm.[2]))

                                   zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Zmienia się skład Komisji Przetargowej  w postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Damnicy – ul. Witosa

 

Skład Komisji:

 

1) Martyna Licow  - Przewodniczący Komisji;

2) Marta Bursztynowicz – Członek Komisji;

3) Grzegorz Kiczmachowski – Członek Komisji;

 

§  2. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

  1. Dokonanie oceny złożonych ofert:

- sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

- dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi
w dokumentacji przetargowej,

- dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

  1. Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań.

 

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r.:  poz. 1309,1696, 1815, 1571

[2]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r.: poz.  2020.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7577211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X