☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za I kwartał 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 64/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 21 maja 2020 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za I kwartał 2020 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy
 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r.,
poz. 869 ze zm.[1])

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za I kwartał 2020 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

§ 2. Budżet Gminy Damnica za I  kwartał 2020 roku zamyka się kwotami:

  1. Po stronie dochodów: plan 30 407 424,00 zł wykonanie  9 178 472,17 zł
  2. Po stronie wydatków: plan 31 552 485,65 zł wykonanie  8 408 627,71 zł

§ 3. Budżet Gminy za I  kwartał 2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 769 844,46 zł.

§ 4. W I kwartale 2020 roku nie udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Damnica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U.            

  z 2020 r. poz. 284, poz. 374, 568, 695.

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7578991

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X