☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Winsztal upoważnienia do reprezentowania Wójta Gminy Damnica w zakresie przygotowywania, opiniowania i przedstawiania do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, określania wjazdów i zjazdów do nieruchomości i wydawania decyzji w tym zakresie.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 2 czerwca 2020 roku

 

w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Winsztal upoważnienia do reprezentowania Wójta Gminy Damnica w zakresie przygotowywania, opiniowania i przedstawiania do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, określania wjazdów i zjazdów do nieruchomości i wydawania decyzji w tym zakresie.

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.), w związku z §7 ust. 2 pkt 4 oraz §4 ust. 3 pkt 1, 2a, 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), a także art. 19 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Aleksandrze Winsztal – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy upoważnienia do:

1) reprezentowania Wójta Gminy Damnica, jako zarządcy drogi w zakresie przygotowywania i przedstawiania do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu oraz opiniowania przedstawionych do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu;

2) określania wjazdów i zjazdów do nieruchomości, a także do wydawania decyzji w tym zakresie.

§ 2. Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone na czas zajmowania stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy i może zostać odwołane w każdym czasie.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas


 
 
liczba odwiedzin: 7577126

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X