☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

Sekretarzem Gminy

jest

mgr Marta Bursztynowicz

Tel: 059 848-44-30

 

 

1. Do zakresu zadań  i kompetencji Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) organizowanie pracy i koordynowanie zadań realizowanych przez pracowników Urzędu oraz prowadzenie nadzoru w tym zakresie;

2) koordynacja szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu;

3) opracowywanie projektów zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu;

4) przedkładanie Wójtowi propozycji z zakresu usprawnienia pracy Urzędu;

5) sprawowanie kontroli i nadzoru w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy;

7) współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami;

8) koordynowanie i nadzorowanie dokonywania zakupów środków trwałych w zakresie wynikającym z właściwości nadzorowanej komórki organizacyjnej;

9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamentów);

10) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń;

11) wykonywanie dodatkowych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

2. Sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta.

3. Sekretarz Gminy pełni funkcję kierownika referatu organizacyjnego Urzędu i bezpośrednio podlegają mu stanowiska:

1) ds. obsługi sekretariatu;

2) ds. obsługi mieszkańców;

3) ds. obsługi informatycznej;

4) ds. obsługi Rady Gminy;

5) ds. kadr;

6) pomocnicze i obsługi.

4. Sekretarz prowadzi również nadzór nad obsługą prawną, świadczoną  dla potrzeb Gminy w ramach usług.

5. Do znakowania spraw stosuje się symbol „RO-S”.

Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Anna Borowska
(2003-07-09 11:50:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02 12:15:37)

 
 
liczba odwiedzin: 7670791

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X