☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skarbnik Gminy

 

 

 

  Skarbnikiem Gminy

jest

mgr Joanna Michalska
Tel: 059 848-44-45

 

 

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych.

2. Zakres zadań i kompetencji Skarbnika obejmuje w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

2) opracowywanie projektu wykonawczego budżetu Gminy;

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu;

4) sporządzanie sprawozdań dotyczących budżetu;

5) kontrasygnowanie czynności prawnych, mających wpływ na powstanie zobowiązań finansowych i udzielanie upoważnień dla innych osób do dokonywania kontrasygnaty;

6) nadzór nad prawidłowością i terminowością opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych;

7) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach podległych;

8) przyjmowanie JPK oraz deklaracji VAT 7 od jednostek scentralizowanych, sprawdzanie poprawności zawartych w nich danych oraz sporządzanie i wysyłka zbiorczej dokumentacji do Urzędu Skarbowego;

9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy;

10) przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych wydawanych przez Wójta, w zakresie finansów;

11) współdziałanie z Radą Gminy i jej komisjami;

12) realizowanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych, obejmujących swym zakresem finanse publiczne;

13) wykonywanie dodatkowych zadań, przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

3. Skarbnik Gminy pełni funkcję kierownika referatu finansowego Urzędu i bezpośrednio podlegają mu stanowiska:

1) ds. księgowości budżetowej;

2) ds. księgowości budżetowej i płac;

3) ds. księgowości podatkowej;

4) ds. wymiaru podatków i opłat;

5) ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej;

6) ds. księgowości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Do znakowania spraw stosuje się symbol „RF-S”.

Wytworzył:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02)
Udostępnił:
Anna Borowska
(2003-07-09 11:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Bursztynowicz
(2020-01-02 12:23:03)

 
 
liczba odwiedzin: 7670871

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X