☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznychWymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 1 w godzinach: 7.30-15.30.lub w pok . Nr 16

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Damnica w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Damnica- pok. Nr 16 - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat .

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku (tekst jednolity  Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 roku z późn. zmianami)

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a§ 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UG

B. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a § 1,pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata -    do 15 marca każdego roku
II rata -   do 15 maja każdego roku
III rata -  do 15 września każdego roku
IV rata -  do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Damnicy ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )

BS Ustka NR: 37931500040001002520000010

Wytworzył:
Jadwiga Kosk
Udostępnił:
Anna Borowska
(2003-09-22 12:59:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-02-27 15:00:04)

 
 
liczba odwiedzin: 7671699

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X