☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia na nim reklamy.
     Druk do pobrania.
2. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką i wymiarami
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli reklama ma być wolnostojąca, trwale związana z gruntem
4. Potwierdzenie dokonania wpłaty

Opłaty :
1. Opłata stała za wydanie decyzji – 10,00 zł przy składaniu wniosku.
2. Opłata za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej z tytułu umieszczenia
- reklamy jednostronnej 1zł . za 1 m2 powierzchni reklamy,
- reklamy dwustronnej 2 zł . za 1 m2 powierzchni reklamy,
za każdy następny nawet niepełny m2 dodatkowo 1 zł.
Podstawa : art.40 ust.1-7 oraz art.47 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Nr 71, poz. 838 oraz art.10 pkt. 1 do 4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r), Uchwała Rady Gminy Damnica z dnia 26.08.2004 roku nr XXI/119/04

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Damnica:
BS Ustka nr 37931500040001002520000010
lun opłata w kasie Urzędu Gminy

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Damnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Wsi
pok. Nr 20
tel. (059) 84-84-449

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 86 poz. 958),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r Nr 6 poz. 33),
- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 106).

 
 
liczba odwiedzin: 7570225

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X