Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Damnica
Herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 26.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku zostało przedłużone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 w miejscowości Strzyżyno, obręb geodezyjny Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.6.2017 z dnia 17 kwietnia 2018 roku, informujące ze w dniu 17 kwietnia 2018 roku wysłano czwartą wersje projektu decyzji do uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: ?Budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. Gazyfikacja południowej części powiatu słupskiego - Etap IV ? .el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 16 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.3.2018 , że w dniu 16 kwietnia 2018 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie linii kablowej 15kV w zamian odcinka odgałęzienia linii napowietrzno-kablowej 15 kV nr 00500-108-11 MIANOWICE w miejscowości Damnica, gmina Damnica wg. wytycznych programowych ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Koszalin nr zadania inwestycyjnego OBMBS/81/17806.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica oznaczone nr PP.6733.1.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : PP.6733.1.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na : Przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno, zlokalizowanej na działkach nr 231, 14/19, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działkach nr 11,23,3/8, 9/24 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki , gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Zawiadomienie - Wójta Gminy Damnica oznaczone nr PP.6733.9.2018 z dnia 30 marca 2018 roku , że w dniu 26 marca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : ? Budowa słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4 kV oraz linii kablowych 15 i 0,4 kV w Bobrownikach?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach : nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym Wiszno , gmina Damnica oraz nr 11, 43 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki , gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie -Wójta Gminy Damnica oznaczone nr PP.6733.6.2018 że w dniu 22 marca 2018 roku , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Oświetlenie uliczne - budowa nowej linii oświetleniowej . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 236 , 118 , 109/1 oraz na działce nr 143 ( odcinek od działki nr 236 do działki nr 123) położonych w obrębie geodezyjnym Damno , gmina Damnicael. menu2018-04-25MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku oznaczone nr PP.6733.5.2017 informujące, że w dniu 14 maja 2018 roku odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2018-04-25MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

 
 
ilość odwiedzin: 4699842

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X