☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 2 maja 2019 roku oznaczone nr PP.6733.7.2019, zawiadamiające ze w dniu 2 maja 2019 roku został wysłany projekt decyzji do uzgodnień w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa, przebudowa i rozbiórka obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną Strzyżyno. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 71/1, 80/1, 70, 71/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 26 kwietnia 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.9.2019, zawiadamiające że w dniu 26 kwietnia 2019 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budawa gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 dn 90mm i PE100 RC SDR11 dn 63. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr : 3/17, 10/3, 9/1, 39/13, 5/2 i 39/14 położonych w obrębie geodezyjnym Wielogłowy, gmina Damnica.el. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 26 kwietnia 2019 roku , oznaczone nr PP.6733.3.2019 zawiadamiające ze w dniu 26 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Oświetlenie drogi gminnej w Sąborzu. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 154 i 155 położonych w obrębie geodezyjnym Sąborze, gmina Damnica.el. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 17 kwietnia 2019 roku oznaczone nr PP.6733.8.2019, prostujące Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 11 kwietnia 2019 roku , dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowa słupa linii napowietrznej 15 kV i budowa linii kablowej 15 kV. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 235 położonej w obrębie ewidencyjnym Łebień oraz nr 80/1 i 193 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE - Wójta Gminy Damnica z dnia 11 kwietnia 2019 roku oznaczone nr PP.6733.8.2019, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowa słupa linii napowietrznej 15 kV i budowa linii kablowej 15 kV. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 235, 80/1 i 193 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 11 kwietnia 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.8.2019 , zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowa słupa linii napowietrznej 15 kV i budowa linii kablowej 15 kV. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 235 położonej w obrębie ewidencyjnym Damnica, 80/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łebień oraz działce nr 193 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzyżyno, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Damnica z dnia 10 kwietnia 2019 roku oznaczone nr PP.6733.2.2019 zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.6733.2.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na : Rozbudowie sieci wodociągowej z rur PE DN 63 i PE DN 50. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 165, 313/13 i 53/7 położonych w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 10 kwietnia 2019 roku oznaczone nr PP.6733.5.2019 zawiadamiające że w dniu 10 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Rozbudowie sieci wodociągowej w Mrówczynie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 35,39 i 34 położonych w obrębie geodezyjnym Świecichowo, gmina Damnica.el. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica z dnia 3 kwietnia 2019 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa ŚWITAŁY dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiejel. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica z dnia 3 kwietnia 2019 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa STRZYŻYNO dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiejel. menu2019-06-19MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 czerwca 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające ze w dniu 19 czerwca 2019 roku , został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową" . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-06-19MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 5914867

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X