☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 13.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 29 sierpnia 2019 roku oznaczone nr PP.670.1.2019 zawiadamiające, że w dniach 11.09 -03.10.2019 roku zostanie wyłożony projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie -Zawiadomienie - Wójta Gminy Damnica z dnia 8 sierpnia 2019 roku oznaczone nr PP.6733.9.2019el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowaniael. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 29 lipca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.12.2019 zawiadamiające, że w dniu 29 lipca 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 17 dn 180mm i dn 90mm. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 7/6 , 19/8 23 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk, działki nr 121/2 i 6 położonych w obrębie geodezyjnym Wieszyno, gmina Słupsk, działki nr 157,1, 2, 3/2, 3/1, 4, 5, 6, 298, 159, 152/8, 179/7, 179/3 położonych w obrębie geodezyjnym Sąborze, gmina Damnica oraz na działkach nr 10/2, 10/5, 11/1, 83/15, 11/2, 14/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wielogłowy, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 29 lipca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.11.2019 zawiadamiające że w dniu 29 lipca 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Połączeniu istniejącej sieci wodociągowej z nową siecią wodociągową . Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 111 i 34 położonych w obrębie geodezyjnym Świecichowo, gmina Damnicael. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Damnica oznaczone nr OŚ i GO 6220.1.2019 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji administracyjnej dotyczącej inwestycji polegającej na :"Projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. " na działce Nr 112/2 obręb Damnica, ulica Dolna 22.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 22 lipca 2019 oznaczone nr PP.6733.9.2019 , zawiadamiające ze w dniu 22 lipca 2019 roku została wysłana III wersja projektu decyzji do uzgodnień w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE100RC SDR17 dn 90 mm i PE 100 RC SDR11 dn 63 mm. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 39/13, 9/1, 10/3, 39/14, 5/2 i 3/17 położonych w obrębie geodezyjnym Wielogłowy, gmina Damnicael. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 19 lipca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.10.2019, zawiadamiające że w dniu 19 lipca 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : rozbudowie sieci wodociągowej z rur PE DN 63mm w miejscowości Zagórzyca. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 240 i 230/20 położonych w obrębie geodezyjnym Zagórzyca, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 11 lipca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 120015G Świecichowo - Wiatrowo", na działkach nr 6/2, 72, w obrębie ewidencyjnym Świecichowo, w jednostce ewidencyjnej Damnicael. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 12 lipca 2019 roku oznaczone nr PP.6733.6.2019 zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.6.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku dla inwestycji polegającej na : Budowa linii energetycznych 15 kV. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 3,4,99,103,120,132,133/3,235 położonych w obrębie geodezyjnym Łebień oraz na działce nr 153/2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 11 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.17.2019, zawiadamiające że w dniu 11 października 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31,44,47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-10-11MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 6358896

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X