☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 06.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 14 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.14.2019, zawiadamiające ze w dniu 14 listopada 2019 roku wysłano do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 182 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 14 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.19.2019, zawiadamiające że w dniu 14 listopada 2019 roku został wysłany projekt decyzji do uzgodnień w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowa linii kablowej 15 kV, stanowisk słupowych 15 kV, gmina Damnica. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 288, 290/6, 289, 290/7, 218/1, 219 położonych w obrębie geodezyjnym Damnica, gmina Damnica oraz na działkach nr 161/6 i 1/2 położonych w obrębie geodezyjnym Świecichowo, gmina Damnica.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49, art. 10 $ l iart. 61 $ 4 k.p.a. ustawy 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (.t. Dz.U.2018.2096 ze zm. ) w związku z art. 1d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (.1. Dz.U.2018.1474 ze zm.), Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Damnica z siedzibą w Damnicy przy ul. Górnej 1; kod pocztowy 76-231 Damnica, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ?Budowa_drogi gminnej nr 120006G Stara Dabrowa?.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 12 listopada 2019 roku oznaczone nr PP.6733.12.2019 zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych PE 100 RC SDR17 dn180mm i dn90. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach :obręb geodezyjny Redzikowo, gmina Słupsk działki nr: 7/6, 19/8, 23, obręb geodezyjny Wieszyno, gmina Słupsk działki nr: 121/2, 6, obręb geodezyjny Sąborze , gmina Damnica działki nr : 157, 1, 2, 3/2, 3/1, 4, 5, 6, 298, 159, 152/8, 179/7, 179/3, obręb geodezyjny Wielogłowy, gmina Damnica działki nr : 10/2, 10/5, 11/1, 83/15, 11/2, 14/2.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica oznaczone nr PP.6733.17.2019 z dnia 7 listopada 2019 roku, zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowej drogi publicznej. Zlokalizowanej na działkach nr 22 i 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno, gmina Damnica oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnica.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica oznaczone nr PP.6733.13.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowej drogi publicznej. Zlokalizowanej na działce nr 161/2 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica oznaczone nr PP.6733.16.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku, zawiadamiające o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowej drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działach nr : 90/4, 91/2, 93/5, 94, 154, 155, 169 położonych w obrębie geodezyjnym Sąborze, gmina Damnica.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 4 listopada 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.21.2019, zawiadamiające że w dniu 4 listopada 2019 roku ponownie zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Damnica z dnia 23 października 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie przystani kajakowej w Damnie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 47 i 82 położonych w obrębie geodezyjnym Damno, gmina Damnica oraz na działce nr 23 położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, gmina Damnicael. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE-Wójta Gminy Damnica z dnia 28 października 2019 roku, oznaczone nr PP.6733.18.2019, zawiadamiające że w dniu 28 października 2019 roku, wysłano do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej w Damnicy do budynku przy ul. Witosa 18. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działach nr 229/54, 4/1, 228/3 położonych w obrębie geodezyjnym Damnica Leśnictwo, gmina Damnica.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE- Wójta Gminy Damnica z dnia 25 października 2019 roku oznaczone nr PP.6733.15.2019, zawiadamiające że w dniu 25 października 2019 roku został wysłany do uzgodnień projekt decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 115/1,116/1,117/1,161/2,164/1 w obrębie geodezyjnym Stara Dąbrowa, gmina Damnica.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Damnica oznaczone numerem PP.6733.17.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku, zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla inwestycji polegającej na: ? Budowa oświetlenia drogowego typu LED w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi publicznej?. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach nr 22, 60 położonych w obrębie geodezyjnym Wiszno oraz na działkach nr 31, 44, 47 położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki.el. menu2019-12-05MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 6545684

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X