☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok

 

Zarządzenie nr 37/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2012r.
 
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok
 
 
            Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok oraz informację o stanie mienia wraz z załącznikami 1 – 4 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Sprawozdanie zamyka się kwotami:

 
PLAN
WYKONANIE
DOCHODY
20 764 577,00 zł
20 608 734,64 zł
w tym:
 
 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 849 352,00 zł
3 844 029,67 zł
 
 
 
WYDATKI
22 472 398,00 zł
21 624 302,23 zł
w tym:
 
 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 849 352,00 zł
3 844 029,67 zł

 
§ 3
 
Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
 
§ 4
 
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy

Załącznik Nr 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Damnica


 
 
liczba odwiedzin: 7590588

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X