☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkó i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Damnica na rok szkolny 2012/2012

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 16 kwietnia 2012 roku
 
w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Damnica na rok szkolny 2012/2013
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 34a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
 
zarządza się,  co następuje :
 
§ 1
Ustala się założenia do opracowania arkuszy organizacji pracy szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Damnica, na rok szkolny 2011/2012, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Damnica.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 


 
 
liczba odwiedzin: 7653091

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X