☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Damnica

 

 

Zarządzenie Nr 60/2012
WÓJTAójta GMINY DAMNICA
z dnia 4 czerwca 2012 r.
   w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Damnica
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zmianami: Dz. U. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717, z 2002r. Nr 135, poz. 1146, z 2003r. Nr 213, poz. 2081, z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2007r. Nr 69, poz. 467, Nr 89, poz. 589, z 2008r. Nr 86 poz. 522, Nr 237 poz. 1654, Nr 237 poz. 1656, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2011r. Nr 45 poz. 235, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, ze zmianami: z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 229, poz. 1494, z 2011r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) zarządza się, co następuje:
§ 1
W uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników, przyjmuje się regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Damnica, zwany dalej „regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Damnicy do zapoznania się z treścią „Regulaminu”.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 35/2009 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Damnica (z późn. zmian.).
§ 4
Regulamin w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 


 
 
liczba odwiedzin: 7653101

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X