☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 105/2012 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji ewakuacji II sopnia w sytuacji masowego zagrożenia

 

ZARZĄDZENIE Nr 105/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 01 października 2012 roku
 
w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji ewakuacji
II stopnia w sytuacji masowego zagrożenia

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416 ze zmianami: z 2003 roku: Dz. U. Nr 210, poz. 2036; z 2004 roku: Dz. U. Nr 277, poz. 2742; z 2005 roku: Dz. U. Nr 180, poz. 1496; z 2006 roku: Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 104, poz. 711, Dz. U. Nr 220, poz. 1600; z 2007 roku: Dz. U. Nr 107, poz. 732, Dz. U. Nr 176, poz. 1242, Dz. U. Nr 107, poz. 732; z 2008 roku: Dz. U. Nr 171, poz. 1056, Dz. U. Nr 180, poz. 1109, Dz. U. Nr 206, poz. 1288, Dz. U. Nr 208, poz. 1308, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: Dz. U. Nr 22, poz. 120, Dz. U. Nr 97, poz. 801, Dz. U. Nr 161, poz. 1278, Dz. U. Nr 190, poz. 1474, Dz. U. Nr 219, poz. 1706; z 2010 roku: Dz. U. Nr 113, poz. 745, Dz. U. Nr 107, poz. 679, Dz. U. Nr 127, poz. 857, Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. Nr 240, poz. 1601; z 2011 roku: Dz. U. Nr 22, poz. 114, Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. Nr 171, poz. 1016)
oraz §3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)
w związku z ustaleniami wynikającymi z wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia
17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia
zarządza się, co następuje:
§1
 
W sytuacji wystąpienia nagłego, nieprzewidywalnego zagrożenia ewakuację II stopnia realizuje się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. Ewakuacja II stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia.
§2
 
Ewakuację I stopnia można realizować w oparciu o aktualny plan ewakuacji ludności
II stopnia stanowiący element Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
§3
 
Wprowadza się wytyczne ustalające sposób organizacji działania w przypadku wystąpienia sytuacji masowego zagrożenia.
§4
 
Zobowiązuje się pracowników w Urzędzie Gminy oraz gminnych służb, inspekcji
i straży, a także mieszkańców gminy do realizacji zadań określonych w wytycznych
do zarządzenia.
 
§5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.
 
§6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


WYTYCZNE WÓJTA GMINY DAMNICA DO PROWADZENIA EWAKUACJI II STOPNIA W SYTUACJI MASOWEGO ZAGROŻENIA


 
 
liczba odwiedzin: 7573088

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X