☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Gminy Damnica, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

ZARZĄDZENIE NR 29/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Gminy Damnica, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy”

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.1))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Gminy Damnica, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 126/2009 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 kwietnia 2015 r.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318; 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072.


REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH . . .

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7585966

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X