☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok

Zarządzenie nr 30/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 30 marca 2015r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok

 

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informację o stanie mienia wraz z załącznikami 1 – 4 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

 

 

PLAN

WYKONANIE

DOCHODY

23 721 030,00 zł

22 941 889,81 zł

w tym:

 

 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

3 807 633,00 zł

3 774 517,46 zł

 

 

 

WYDATKI

24 094 705,00 zł

23 037 228,94 zł

w tym:

 

 

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

3 807 633,00 zł

3 774 517,46 zł

 

 

§ 3. Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

 

 

§ 4. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK - PDF

 

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

CZĘŚĆ OPISOWA

WYKONANIE DOCHODÓW

OPISÓWKA UE

OPISÓWKA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRU EDUKACJI I KULTURY

ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-04-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-04-17 14:37:43)

 
 
liczba odwiedzin: 8154039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X