☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 8/2019 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

ZARZĄDZENIE NR 8/2019

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie uchwały nr IV/24/2018 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2019 rok,

 

zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

            § 2. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

 

Wójt Gminy

mgr Andrzej Kordylas


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


 
 
liczba odwiedzin: 7659325

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X