☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY DAMNICA z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Damnicy

ZARZĄDZENIE NR 76/2020

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 1 czerwca 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Damnicy

 

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 z późn. zm.) oraz § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Wprowadza się analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Damnicy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. kadr.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Damnica z dnia 17 maja 2019 r.

 

 

Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Wójt Gminy Damnica

mgr Andrzej Kordylas

 


 
 
liczba odwiedzin: 7579078

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X