☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 107/2012 z dnia 01 pażdziernika 2012r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Damnica na 2013 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

 

Zarządzenie Nr 107/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 01 pażdziernika 2012r.
 
w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Damnica na 2013 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/365/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Damnica, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy, bądź powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2013 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na 2013 rok i lata następne.
§ 2
 
1.      Określam założenia do projektu budżetu Gminy na 2013 rok, w tym:
·        zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych oraz podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Damnica na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
·        podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
·        podstawowe założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2.      Wprowadzam formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez dysponentów, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3.      Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 
Do wykonania Zarządzenia zobowiązuję referat finansowy i pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
            Zgodnie z uchwałą Nr LIII/365/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Damnica, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi niezbędne jest wydanie stosownego Zarządzenia Wójta Gminy, w którym ustala się założenia do projektu budżetu na 2013 rok oraz wzory dokumentów, według których dysponenci środków budżetowych winni przygotować niezbędne dane.
            Jednocześnie, zgodnie z wymogiem jaki wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku   o finansach publicznych, odnośnie obligatoryjnego sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego, zakres prac nad projektowaniem budżetu gminy rozszerza się o procedurę konstruowania WPF gminy Damnica.

tabele_do_wytycznych_2013


 
 
liczba odwiedzin: 7586330

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X