☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Damnica na 2016 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne

Zarządzenie nr 110/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 14 września 2015r.

 

w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Damnica na 2016 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIII/365/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Damnica, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy, bądź powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na 2016 rok i lata następne.

 

§ 2. 1. Określam założenia do projektu budżetu Gminy na 2016 rok, w tym:

 

1) zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych oraz podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Damnica na 2016 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

2) podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2,

3) podstawowe założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wprowadzam formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez dysponentów, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

1) Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do wykonania Zarządzenia zobowiązuję referat finansowy i pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów Centrum Edukacji i Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 


ZARZĄDZENIE - PDF

TABELE - PDF

TABELE - WERSJA EDYTOWALNA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-09-16 13:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-09-21 14:17:44)

 
 
liczba odwiedzin: 7672636

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X